Ubezpieczenia dla firm

Troszczysz się aby w Twojej firmie wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Pragniesz skupić się na tym aby Twoja firma ciągle się rozwijała, a czy pomyślałeś o jej bezpieczeństwie? Czy zabezpieczyłeś mienie firmy na wypadek zdarzeń losowych? Czy pomyślałeś o bezpieczeństwie swoich pracowników? Jeśli masz problem z wybraniem odpowiedniej ochrony dla Ciebie i Twojej firmy to zapraszamy do Nas, a na pewno pomożemy Ci wybrać odpowiedni zakres ochrony dla Ciebie.

Poniżej prezentujemy przykładowy zakres ryzyk, od których możesz się zabezpieczyć:

 • Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Mienie od wszystkich ryzyk

 • Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Towary w transporcie

 • Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki

 • Maszyny elektryczny od szkód elektrycznych

 • Roboty budowlano-montażowe od wszystkich ryzyk

 • OC z tytułu prowadzanie działalności lub posiadania mienia

 • OC z tytułu wykonywania zawodu

 • OC przewoźników

 • Gwarancje ubezpieczeniowo – kontraktowe

 • Pracownicze ubezpieczenie na życie

 • Ubezpieczenie zdrowotne – grupowe

 • NW – ubezpieczenie grupowe

 • NW – ubezpieczenie szkolne

 • NW – ubezpieczenie sportowców

 • NW – ubezpieczenie wycieczek

 • NW – ubezpieczenie kolonii

 • Obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

 • Budynki w gospodarstwie

 • Mienie ruchowe w gospodarstwie rolnym

 • Ubezpieczenie maszyn rolniczych – odpowiednik Auto Casco

 • Ubezpieczenie zwierząt

 • Auto Szyby

 • Auto Casco

 • Assistance / Mini Assistance

 • OC komunikacyjne

Jeśli kesteś zainteresowany/a naszą ofertą...